08-649 02 45 micael@golvjouren.se

3075 – Svart, på ek