08-649 02 45 micael@golvjouren.se

3074 – Grafit, på ek