08-649 02 45 micael@golvjouren.se

3072 – Bärnsten, på ek