08-649 02 45 micael@golvjouren.se

3067 – Ljusgrå, på ek